MokiniųTarybos ,,Vyturiukų draugija" nariai:

4 a klasė - Ema Briedytė, Tautvydas Makarevičius, Augustinas Punis.

4 b klasė - Vaida PiliūtėGoda Rakauskaitė

4 c klasė - Matas Šapoka, Martynas Simanavičius

4 d klasė - Urtė Sabaliauskaitė, Ignas Tamulis

4 e klasė -  Ilzė Krasuckytė, Ignas Kojala

3 a klasė  - Motiejus

3 b klasė - Matas Gogelis

3 c klasėUrtė Cholinaitė

3 d klasėKlėja Prakapaitė